LMK POPRAD s. r. o.

Hlavná 30, 059 51 Poprad - Matejovce,
Tel. / Fax: 052 / 778 00 49

Kontakt
ObchodSlužbyObchodné podmienkyMôj účet
Elektronický obchod spoločnosti LMK POPRAD s. r. o. je v testovacej prevádzke.
Niektoré funkcie sú dočasne nedostupné:
 • Prihlásenie / Registrácia
 • Zaslanie nového hesla
 • Úprava údajov v "Môj účet"
 • Nakupovanie registrovaných užívateľov

Obchodné podmienky ( O.P. )

I. Všeobecné podmienky

 • Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká objednaním tovaru kupujúcim v zmysle ustanovenia III. O.P..
 • Obchodné podmienky sú platné v rozsahu a znení uvedenom na www.lmkpoprad.sk pre obidve zmluvné strany.
 • Vzťahy, ktoré nezahŕňajú obchodné podmienky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

 • Predmetom zmluvy je nákup tovaru uvedeného v objednávke, ktorú zaslal kupujúci.
 • Predávajúci sa zaväzuje predať kupujúcemu tovar uvedený na pravidelne aktualizovaných webových stránkach za uvedenú cenu ( resp. dohodnutú cenu - viď bod IV. O.P. ).
 • Miestom plnenia sa rozumie sídlo resp. prevádzka predávajúceho.
 • Miesto plnenia sa môže zmeniť po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

III. Spôsob objednávky a obsah

 • Spôsob objednávky
  - elektronická objednávka cez internetový obchod,
  - telefonická objednávka,
  - objednávka zaslaná e-mailom,
  - objednávka zaslaná faxom.
 • Obsah objednávky
  - meno resp. názov subjektu,
  - právna forma,
  - úplná adresa,
  - telefónne prípadne faxové spojenie,
  - IČO a IČ DPH (ak je kupujúci platcom DPH),
  - kontaktná osoba,
  - objednaný tovar.

IV. Cena tovaru

 • Aktuálne ceny uvádza predávajúci na webovej stránke v Eurách bez poštovného a balného.
 • Cena sa môže líšiť pri tovare, ktorý je v ponuke, ale nie je v danej dobe v skladových zásobách predávajúceho. V takýchto prípadoch platí cena dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim.

V. Spôsob platby

 • Zálohová platba prevodom alebo v hotovosti pri cenovo náročných alebo špeciálnych objednávkach.
 • Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v mieste plnenia.
 • Platba dobierkou.
 • Platba bankovým prevodom po dodaní tovaru kupujúcemu na účet predávajúceho v termíne splatnosti. V prípade omeškania platby má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úrok z omeškania platby vo výške 0,06 % z neuhradenej čiastky za každy deň omeškania. Kupujúci sa potvrdením objednávky zaväzuje tento úrok zaplatiť.

VI. Doručenie a termín dodania

 • Dodanie objednaného tovaru, ktorý je v skladových zásobách predávajúceho a je objednaný do 15:00 hod., sa uskutoční do 24 hodín (Predávajúci nezodpovedá za zdržanie spôsobené prepravnou službou).
 • Dodanie objednaného tovaru, ktorý je v skladových zásobách predávajúceho a je objednaný po 15:00 hod., sa uskutoční do 48 hodín (Predávajúci nezodpovedá za zdržanie spôsobené prepravnou službou).
 • Dodanie objednaného tovaru, ktorý nie je v skladových zásobách predávajúceho, sa uskutoční na základe dohody medzi zmluvnými stranami.
 • Pri dodávkach realizovaných Slovenskou poštou je termín dodania do troch pracovných dní.

VII. Prepravné

 • Cena prepravného je stanovená podľa výšky ceny objednávky nasledovne:
  - prepravné pri objednávke do 50,00 € vrátane DPH je 4,80 € s DPH (Slovenskou poštou),
  - prepravné pri objednávke nad 50,00 € vrátane DPH je 7,40 € s DPH (GLS, DPD, REMAX),
  - prepravné pri objednávke nad 400,00 € vrátane DPH je zadarmo.

VIII. Záručné a reklamačné podmienky

 • Tovar je dodávaný podľa noriem DIN, STN, PN, alebo schválenej výkresovej dokumentácie medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Predávajúci poskytuje záručné podmienky v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 • Záruka sa vzťahuje na viditeľné chyby a na chyby skryté, ktoré sa objavia v priebehu používania tovaru.
 • Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru kupujúcim.
 • Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru spôsobené nevhodným skladovaním u kupujúceho, neodbornou montážov resp. demontážov a manipuláciou.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za chyby zistené počas prevádzky v prípade, že diel nebol namontovaný v odbornom servise. Predávajúci taktiež nezodpovedá za škody spôsobené nedovoleným zaťažovaním alebo nesprávnou údržbou daného dielu počas jeho prevádzky.

IX. Záverečné ustanovenia

 • Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na stránke www.lmkpoprad.sk.
Copyright © 2006 - 2019 LMK POPRAD s. r. o.